Warning: include(footer.php): failed to open stream: Nie ma takiego pliku ani katalogu in /home/vitaminka/ftp/_statlink/cpcd.eu/7/index.php on line 2

Warning: include(footer.php): failed to open stream: Nie ma takiego pliku ani katalogu in /home/vitaminka/ftp/_statlink/cpcd.eu/7/index.php on line 2

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear/') in /home/vitaminka/ftp/_statlink/cpcd.eu/7/index.php on line 2
Dwutlenek wegla

Dwutlenek wegla

Dwutlenek węgla rozpuszczony w wodzie wnoszonej lub dodawanej do kąpieli alkalicznych i cyjankowych powoduje powstawanie węglanów. Kąpiele cyjankowe pracujące na zimno pochłaniają CO2 z atmosfery, co przy małej zawartości w nich wolnego wodorotlenku sodowego może powodować wykwaszanie i wydzielanie z kąpieli pewnych ilości gazowego cyjanowodoru. Ponieważ jednak rozpuszczalność COs w roztworach wodnych zmniejsza się ze wzrostem temperatury, a zwiększenie stężenia NaOH w kąpieli zmniejsza możliwość wydzielania cyjanowodoru pod wpływem CO2, to przy stosowaniu nowoczesnych, pracujących na gorąco, kąpieli cyjankowych nie obserwuje się większego rozkładu cyjanków, nawet w przypadku mieszania kąpieli sprężonym powietrzem. W kąpielach kwaśnych CO2 powstaje często wskutek rozkładu wodorowęglanów zawartych w dodawanej lub wnoszonej wodzie; powoduje to wzrost kruchości powłok niklowych, zwłaszcza na krawędziach i narożach przedmiotów. Siarkowodór nie wywiera na ogół większego ujemnego wpływu na galwaniczne osadzanie metali. W kąpielach do niklowania dopiero powyżej stężenia 0,6 g/l powoduje ciemnienie i chropowatość powłok. Siarkowodór utlenia się wolno tlenem z powietrza, a szybko — chlorem.